به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت آلومینیوم ایران در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۴٠۶٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵٢٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧٨ درصد رشد داشته است.