به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد هرمزگان جنوب اعلام نمود با توجه به مشخص نبودن نحوه عرضه گندله و ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی مرتبط با آن در حال حاضر امکان محاسبه تاثیر این موضوع بر بهای تمام شده و سود و زیان شرکت به نحو قابل اتکایی وجود ندارد . لذا به محض ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مرتبط با این شیوه نامه ، آثار ناشی از آن به اطلاع سازمان بورس و سهامداران محترم خواهد رسید .