بانک تجارت هم در زمینه عملکرد ۶ ماهه و هم تراز های عملیاتی با تحولات جدی همراه شده به طوری که این تحولات منجر به سوددهی این بانک در ۶ ماهه شده است. سهم با خبر برگشت ٢ سیت کرسی هیئت مدیره سرمایه گذاری ملی و تثبیت مالکیت نزدیک ٣٣ درصدی بانک تجارت در این سرمایه گذاری نیز همراه می باشد.

بورس۲۴ : بانک تجارت هم در زمینه عملکرد ۶ ماهه و هم تراز های عملیاتی با تحولات جدی همراه شده به طوری که این تحولات منجر به سوددهی این بانک در ۶ ماهه شده است.  سهم با  خبر برگشت ٢ سیت کرسی هیئت مدیره سرمایه گذاری ملی و تثبیت مالکیت نزدیک ٣٣ درصدی بانک تجارت در این سرمایه گذاری نیز همراه می باشد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می شود که شرکت در سال مالی جاری 6239 میلیارد تومان سود سرمایه گذاری و سپرده گذاری را پیشبینی کرد که در عملکرد 6 ماهه 2891 میلیارد تومان معادل 46 درصد از این بودجه مهم را پوشش داده است.

بانک تجارت پرتفوی قوی نیز در شرکت های بورسی داشته که از این طریق هم سود فروش سرمایه گذاری ها و هم سود تقسیمی بالایی را شناسایی می کند.

همانطور که مشاهده می شود سرفصل سرمایه گذاری ها تاثیر بسزایی بر سود خالص بانک دارد و در نیمه دوم سال سود بیشتری از این طریق حاصل خواهد شد.

پس سهامداران بانک تجارت می توانند برای نیمه دوم سال هم از طریق عملیاتی و رشد تراز عملیاتی و هم از طریق رشد سود سرمایه گذاری های زیر مجموعه این بانک سود سازی بالاتری را انتظار داشته باشند.

این تحولات بنیادی به خصوص تثبیت دو کرسی بانک تجارت در سرمایه گذاری ملی سبب صف خرید سنگین امروز این سهم شده و به نظر می رسد حفظ موقعیت 320 تومان آرام آرام سهم را در مسیر موج صعودی به سمت قیمت های 360 تومانی قرار دهد تا با عبور از این قیمت ها تا قیمت های 400 تومان هم رشد داشته باشد.

پس رشد سهم کاملا بنیادی بوده و نشان می دهد تحولات خوبی در بانک تجارت در حال وقوع می باشد.