به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ اعلام داشت افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت کاشی وسرامیک حافظ در مرحله سوم در سال ١٣٩٩ از ابتدای آذر ماه به میزان ٢۵% به تناسب نوع ،ابعاد وطبقه بندی محصولات تصویب گردید.