به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه از تاریخ ۵ آذر به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.