به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت باما در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۴٠٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٣٠ درصد رشد داشته است.