ربیعی: بزرگ‌ترین صندوق بازارگردانی بورس را داریم ۳ هزار میلیارد تومان منابع نقدی و سهام وارد صندوق کرده‌ایم

بورس۲۴ : مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس درباره بازارگردانی سهام این شرکت و زیر مجموعه هایش توضیح می دهد؛ بازارگردانی به مفهوم روانسازی و نقدشوندگی سهم است نه، رشد بی رویه قیمت ها.

جعفر ربیعی، مدیر عامل شرکت هلدینگ خلیج فارس در خصوص بازارگردانی شرکت ها علی الخصوص هلدینگ خلیج فارس به خبرنگار بورس۲۴ گفت: فعالیت اصلی بازارگردانی به مفهومی که در بازار پذیرفته شده و قوانین و مقررات آن را تعیین می کند، روانسازی و جمع آوری صف های خرید و فروش است. به معنای دیگر وظیفه بازار گردان این است که هر زمان بازار در مورد سهمی رفتار هیجانی داشت (چه در جهت فروش و چه خرید) این رفتار را متعادل نماید.

وی گفت: برخی احساس می کنند بازار گردانی همیشه باید کاری کند که سهم در حال صعود باشد. اما رشد دایمی قیمت سهم منطقی نیست یعنی تا کجا سبز باشد؟ حتما شرکتی که چند ماه صف خرید داشته باشد، روزی هم شاهد صف فروش است.

وی گفت: بازار گردان کارش بازار سازی نیست؛ یعنی به این معنا که قیمت سهم را تعیین کند. هم بورس از بازارگردان ها این توقع را دارد و هم منطق بازار گردان این است که وقتی سهمی صف خرید می شود بخشی از پرتفو خود را عرضه کند و بلعکس وقتی سهمی صف فروش است بخشی از منابع خود را صرف خرید سهم کند تا تعادل به سهم برگردد.

کار اصلی بازار گردان کمک به نقد شوندگی است ...

ربیعی گفت: به عبارت دیگر، کار اصلی بازارگردان کمک به نقد شوندگی و روانسازی بازار معاملات یک سهم است. فرض کنید یک سهم چند روز پشت سر هم صف خرید باشد. پس بازار گردان بر اساس تعهدی که در بورس داده است در آن روزها تا جایی که می تواند از منابع خودش سهم عرضه کند تا کسانی که متقاضی این سهم هستند دست خالی از این بازار نروند. ممکن است صف خرید آنقدر زیاد باشد که اصلا در توان بازار گردان و حتی سهامداران هم نباشد. اما تا حدی که می تواند باید سهم عرضه کند.

ربیعی گفت: اینجا ممکن است این ابهام پیش بیاید و آنهایی که این سهم را داشته اند بگویند چرا بازار گردان جلو افزایش قیمت سهم را گرفت و با عرضه سهم، افزایش قیمت را از سهم گرفت؟ اصلا وظیفه بازارگردان همین است که سهم را متعادل کند. ممکن است یک سهم چند روز صف فروش باشد وظیفه بازارگردان در این دوران در هر روز تعدادی از داشته های قبلش سهام را خریداری کند تا صف فروش متعادل شود. تا به بازار یک سیگنال داده باشد که بازار گردان بر صف نظارت دارد.

این مقام مسئول در هلدینگ خلیج فارس گفت: اگر صف فروش و خرید در چند روز متوالی جابجا شود یعنی یک روز سهم عرضه کرده اند و یک روز خریده اند. این یعنی نوسان گیری کرده اند؟ البته این نوسان گیری رسالت بازارگردان نیست؛ رسالت بازار گردان این است که در صف خرید بایستی بفروشد و در صف فروش بایستی بخرد. ما به هیچ وجه نوسان روزانه نمی گیریم. اگر صف خرید و فروش جابجا شود عملکرد بازارگردان هم تغییر می کند و این معنای نوسان گیری نمی دهد.

بازارگردانی هلدینگ در این یک سال موفق عمل کرده است ...

وی گفت: خوشبختانه هلدینگ از مهرماه سال گذشته و قبل از مشکلات شدید بورس ریسک کرد و صندوق اختصاصی بازار گردانی خلیج فارس را راه اندازی کرد که الان بیش از یک سال از عمر صندوق می گذرد. ما در این مدت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان منابع نقدی و سهام خود را به این صندوق بازارگردانی وارد کرده ایم.

ربیعی افزود: یعنی خود هلدینگ و شرکت های تابعه بخشی از سهام خود را برای بازارگردانی وارد این صندوق کرده اند و این صندوق یکی از بازیگران بزرگ بازار است. این صندوق بزرگترین واحد سرمایه گذاری یونیت و اختصاصی بازار گردانی است. اگر بازار در اوج خود در خرداد ماه حدود ۴۰ درصد افت پیدا کرده باشد، سهام گروه هلدینگ خلیج فارس نیز کمتر افت داشته است و این نشان می دهد که بازارگردان توانسته نسبت به نوسانات شدید خوب عمل کند.

وی گفت: بازارگردان به نوعی با حرکت جمعی بازار حرکت می کند. البته سعی می کند که نوسان زیاد به سهم وارد نشود و آن نوسان را بگیرد که سهم حداقل نوسان را داشته باشد.