بورس ٢۴ : اختیار اوراق فروش تبعی با هدف بیمه‌ی سهام به عنوان یکی از ابزارهای پوشش ریسک، نه تنها بازده سهام برای سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی را در برابر زیان احتمالی بیمه می‌کند، بلکه دریافت یک بازده حداقلی مثبت را برای ایشان ضمانت می‌نماید. امیر تقی‌ خان تجریشی در گفت وگو با بورس ۲۴ در این رابطه گفت: این روزها با توجه به تداوم روند هیجانی نزولی در بازار سرمایه، ایفای نقش از سوی سرمایه‌گذاران حقوقی و بزرگ بیش از پیش مورد توجه و تأکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. در واقع این گروه از سرمایه‌گذاران که با اتکا به دانش و تخصص برای پایش و بهینه‌سازی ترکیب سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود به طور مستمر در بازار سرمایه حضور دارند، می‌توانند با جهت‌دهی مناسب به بازار در جهت ایجاد اطمینان و اعتماد بلندمدت در بازار سرمایه بعنوان عرصه‌ای برای تخصیص بهینه‌ی سرمایه‌های خرد و مازاد گام بردارند.

بورس۲۴ : اختیار اوراق فروش تبعی با هدف بیمه‌ی سهام به عنوان یکی از ابزارهای پوشش ریسک، نه تنها بازده سهام برای سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی را در برابر زیان احتمالی بیمه می‌کند، بلکه دریافت یک بازده حداقلی مثبت را برای ایشان ضمانت می‌نماید.

امیر تقی‌ خان تجریشی در گفت وگو با بورس۲۴ در این رابطه گفت: این روزها با توجه به تداوم روند هیجانی نزولی در بازار سرمایه، ایفای نقش از سوی سرمایه‌گذاران حقوقی و بزرگ بیش از پیش مورد توجه و تأکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. در واقع این گروه از سرمایه‌گذاران که با اتکا به دانش و تخصص برای پایش و بهینه‌سازی ترکیب سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود به طور مستمر در بازار سرمایه حضور دارند، می‌توانند با جهت‌دهی مناسب به بازار در جهت ایجاد اطمینان و اعتماد بلندمدت در بازار سرمایه بعنوان عرصه‌ای برای تخصیص بهینه‌ی سرمایه‌های خرد و مازاد گام بردارند.

مدیرعامل وبانک افزود: در حال حاضر، با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور همچون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها به سطوحی پایین‌تر از ارزش کارشناسی رسیده است. در این میان، گروه توسعه ملی به عنوان یکی از چهار هلدینگ چندرشته‌ای صنعتی بورسی کشور تاکنون به روش های مختلفی در جهت کنترل نوسانات هیجانی بازار به ایفای نقش پرداخته است.

وی با اشاره به این که بر همین اساس این شرکت قصد دارد با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام برخی از شرکت‌های تابعه دستیابی به حداقل نرخ بازدهی برای سهامداران آن‌ها را ضمانت نماید، اضافه کرد: در واقع این ابزار به سهامداران خرد با قیمت تقریباً رایگان (یک ریال در روز عرضه) این اطمینان را می‌دهد که در صورتی که سهام خود را تا روز سررسید به فروش نرسانند، به حداقل بازده مطلوبی دست خواهند یافت.در بازارهای توسعه یافته استفاده از ابزارهای نوین مالی مسیری برای مخابره‌ی پیام‌های اقتصادی به کنشگران بازارهاست و بهره‌گیری از اوراق اختیار فروش تبعی عملاً نشان‌دهنده‌ی اطمینان سهامداران به ارزش سهام خود می‌باشد.

مدیرعامل گروه توسعه ملی در پایان عنوان کرد: در حقیقت دارندگان این اوراق می‌توانند مطمئن باشند که در صورت نگاه داشتن سهام خود تا روز سررسید اوراق، در صورتی که قیمت اِعمال آن کمتر از قیمت بازار باشد، سهام خود را به ناشر اوراق بفروشند و عملا بازدهی مثبت خود را از طریق خرید اوراق اختیار فروش تبعی بیمه نمایند.