معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در گفت و گو با بورس ٢۴ : تامین سرمایه تمدن ، هلدینگ رستا و هلدینگ صنایع و معادن بورسی می شوند در حال رفع مشکل املاک هستیم برای تجدید ارزیابی دارایی ، افزایش سرمایه از محل آورده هم داریم