مشاوران املاک با موجی از فایلینگ در روزهای اخیر روبرو شده اند.

بورس۲۴ : مشاوران املاک با موجی از فایلینگ در روزهای اخیر روبرو شده اند.

تعداد فروشنده های آپارتمان در تهران رو به افزایش گذاشته است اما خریداران در بازار به شدت کم شده اند.

بنگاهی ها می گویند خریداران مسکن در آذر ماه نسبت به ماه گذشته نصف شده اند و این افت شدید خریدار باعث شده افزایش فایل فروش کار را برای کاهش قیمت مسکن راحت کند.

فروشنده های آپارتمان ظاهراً دو دسته هستند. دسته اول همان سرمایه گذارانی هستند که اوایل امسال واحد مسکونی خریداری کردند تا در فرصت مقتضی بتوانند تبدیل دارایی انجام دهند. این گروه به دنبال فروش آپارتمان خود برای خرید سهام در بورس است! از آنجا که برخی تحلیل های بورسی از آماده شدن بازار سهام برای رشد دوباره شاخص حکایت دارد، این گروه قصد دارد طی ماه های باقی مانده تا پایان سال با بیرون آمدن از بازار مسکن، از بازار سرمایه سودگیری کند.

دسته دوم نیز دلواپسان بازار مسکن هستند؛ گروهی که بیش از همه انتظار کاهش قیمت مسکن را دارد.

حرکت مشترک این دو گروه باعث افزایش فایل های فروش آپارتمان در مناطق بالای شهر تهران شده است.

در مناطق جنوبی شهر هنوز به اندازه بالای شهر،‌ فروشنده در بازار مسکن زیاد نشده است. شاید علت این نابرابری به رشد کمتر قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر طی یکسال گذشته مربوط است.

نسبت قیمت به اجاره در مناطق شمالی شهر تهران نزدیک عدد 30 است که خیلی بالاست اما در مناطق جنوبی این نسبت بین 20 تا 25 است.