به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک شهر اعلام نمود در نظر دارد املاک مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برساند.