کسب رکوردهای جدید تولید روزانه و ماهیانه تختال در فولاد هرمزگان در آغاز هفته بسیج، و در سال جهش تولید با یاری خداوند متعال و تلاش رزمندگان جبهه تولید و فولاد مردان فولاد هرمزگان، رکورد تولید ماهیانه تختال در آبان ماه ۹۹ و در فاصله ای کمتر از دو ماه با رکورد قبلی به میزان ۱۳۸۲۲۶ تن محقق شد...

بورس۲۴ : کسب رکوردهای جدید تولید روزانه و ماهیانه تختال در فولاد هرمزگان در آغاز هفته بسیج، و در سال جهش تولید با یاری خداوند متعال و تلاش رزمندگان جبهه تولید و فولاد مردان فولاد هرمزگان، رکورد تولید ماهیانه تختال در آبان ماه ۹۹ و در فاصله ای کمتر از دو ماه با رکورد قبلی به میزان ۱۳۸۲۲۶ تن محقق شد.

این رکورد در کنار رکوردهای دیگری در فولاد هرمزگان به دست آمده است.

میزان رکوردهای جدید کسب شده به شرح ذیل می باشند:

-رکورد تولید تختال ماهیانه به میزان ۱۳۸۲۲۶ تن در آبان ماه رکورد قبلی: میزان ۱۳۷۳۹۱ تن در شهریور ماه ۹۹.

رکورد تولید روزانه تختال به میزان ۶۳۱۱ تن در تاریخ بیست و هفتم آبان 99 ؛ رکورد قبلی: میزان ۶۰۲۴ تن در تاریخ سی و یکم شهریور 98.

رکورد روزانه تعداد ذوب ریخته گری شده به میزان ۵۱ ذوب در تاریخ تاریخ بیست و هفتم آبان 99. رکورد قبلی: تعداد ۵۰ ذوب در تاریخ سی و یکم شهریور 98.

رکورد تعداد ذوب ریخته گری شده ماهیانه به میزان ۱۱۷۰ ذوب، رکورد قبلی: تعداد ۱۱۵۸ ذوب در فروردین ماه ۹۷.

کسب این موفقیت ها را به کارکنان و تلاشگران فولاد هرمزگان تبریک عرض می نماییم.

منبع: روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان