به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان اعلام داشت، قیمت شیر خام از ٢٩،٠٠٠ ریال به ۴۵،٠٠٠ ریال افزایش یافت.