به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک گردشگری تفاهم نامه همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم و الانبیا طی ۵سال به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت های عمرانی و صنعتی کشور و گسترش تولیدات مجتمع فولاد صنعت بناب منعقد کرد.