شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد در نیمه نخست سال ٩٩ درآمدهای عملیاتی خود را به ٢٢٨.٢ میلیارد ریال رساند که در قیاس با مدت زمان مشابه سال قبل ٧۵ درصد افت داشت.