به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لاستیک یزد اعلام نمود عطف به نامه انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تمام تایرهای سواری از تاریخ ١٣٩٩.٠٨.٢٨ به میزان ۵٠درصد نسبت به نرخ قبل افزایش می یابد.