به گزارش بورس٢۴، فرابورس ایران از عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا٩٠١١» در تاریخ ١ آذر خبر داد.