بورس ٢۴ : اگر طرح جهش تولید و عرضه مسکن در شورای نگهبان به تصویب برسد، از مالکان خانه هایی که در بازه زمانی زیر ٣ سال از زمان خرید، اقدام به فروش کنند مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می شود. براساس مصوبه مجلس که در این طرح آمده است: هر نوع نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، در صورتی که فاصله بین خرید و فروش آن کمتر از سه سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی واحدهای مسکونی می‌باشد.

بورس۲۴ : اگر طرح جهش تولید و عرضه مسکن در شورای نگهبان به تصویب برسد، از مالکان خانه هایی که در بازه زمانی زیر 3 سال از زمان خرید، اقدام به فروش کنند مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می شود.

براساس مصوبه مجلس که در این طرح آمده است: هر نوع نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، در صورتی که فاصله بین خرید و فروش آن کمتر از سه سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی واحدهای مسکونی می‌باشد. بر اساس این مصوبه که هنوز تایید نهایی نشده سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می شود از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان انتقال مذکور نسبت به ارزش زمان تملک با قیمت تمام شده آن، مطابق با نرخ‌های زیر و بر اساس مدت، تملک مالیات بر عایدی اخذ کند. این نرخ مالیاتی برای فروش در فاصله کمتر از 6 ماه از زمان خرید، معادل 70 درصد ما به التفاوت قیمت است. همچنین زیر یکسال فروش، نرخ مالیات به 60 درصد می رسد و بعد از آن به ازای هر سال، 20 درصد از نرخ کم می شود.

نمایندگان مجلس معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای دیگر هم به ازای 30 درصد اختلاف قیمت زمان خرید تا فروش از مالکان دریافت می شود و تازه در آنجا، معافیت بعد از سه سال هم وجود ندارد.


نظرات