به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه اعلام نمود باتوجه به افزایش نرخ انواع مواد اولیه ، افزایش حدود ١٢ درصدی میانگین نرخ فروش محصولات تولیدی این شرکت مورد تصویب کمیسیون معاملات و نهایتاً هیات مدیره شرکت قرار گرفت