به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلوکوزان اعلام نمود با توجه به ضوابط و الزامات قانونی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص خرید نهاده ذرت که صرفا از طریق سامانه بازارگاه انجام میپذیرد تخصیص سهمیه به صنعت در حال پی گیری و انجام روال قانونی میباشد . و در جلسه صدو یکمین ستاد تنطیم بازار مورخ ۲۱ آبان ۹۹ مقرر گردید ذرت مصارف صنعتی از طریق سامانه بازارگاه تامین و عرضه گردد و بدینوسیله به اطلاع می رساند تا اجرایی شدن موارد فوق الذکر بدلیل کسری موجودی مواد اولیه خطوط تولید این شرکت متوقف و به احتمال زیاد طی هفته آتی مراتب مرتفع گردد.