به گزارش بورس ٢۴، نماد های «تماوند» ، «وسنا» ، «کمینا» ، «وسین» از تاریخ ٢٨ آبان به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی خواهند شد.