به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت پالایش نفت لاوان از تاریخ ٢٨آبان ماه بازارگردانی می شود.