بانک ملت یکی از بانک های بنیادی بازار بوده که اخیرا اصلاح قیمتی بسیار خوبی نیز داشته است. به نظر می رسد کم کم با بهبود شرایط بازار این سهم به خصوص گزارشات اخیرش نیز مورد توجه قرار گرفته و شاهد برگشت روند سهم به سقف های قبلی خود باشیم.

بورس۲۴ : بانک ملت یکی از بانک های بنیادی بازار بوده که اخیرا اصلاح قیمتی بسیار خوبی نیز داشته است. به نظر می رسد کم کم با بهبود شرایط بازار این سهم به خصوص گزارشات اخیرش نیز مورد توجه قرار گرفته و شاهد برگشت روند سهم به سقف های قبلی خود باشیم.

سود 6 ماهه بانک به رقم بسیار عالی 6937 میلیاردی رسیده که این سود با جهش 351 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

حتی سود 6 ماهه که به 6937 میلیارد تومان رسیده به نسبت سود کل سال 98 که در سطح 2511 میلیارد تومان بوده رشد 176 درصدی را به همراه داشته است.

در این بین درخشش تراز ارزی بانک که بارها به عنوان پتانسیلی قوی از آن یاد شده و رشد 15282 درصدی سود تسعیر ارز سبب این جهش سودآوری در بانک ملت شده است.

در دیگر سو وضعیت عملیاتی بانک نیز بسیار مثبت است؛ به طوری که مانده سپرده بانک تنها طی6 ماه رشد 50 درصدی داشته است.

تراز عملیاتی بانک نیز در 7 ماهه به بیش از 8234 میلیارد تومان بالغ شده است.

تراز عملیاتی بانک نیز رشد 43 درصدی را در 7 ماهه تجربه کرده که این امر نشان می دهد هم وضعیت عملیاتی و هم وضعیت تراز ارزی دو پتانسیل قوی برای تحولات صورت های مالی این بانک شده است.

همین چشم انداز سبب شده تا سهم با صف خرید و رشد قیمتی بسیار خوبی در حال جبران اصلاح قیمتی اخیرش باشد.