​درآمدهای حاصل از فروش محصولات شرکت های زیرمجموعه هلدینگ پگاه در هفت ماهه نخست سال نسبت به مدت زمان مشابه آن در سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. اما با توجه به روند نزولی بازار طی ماه های اخیر قیمت سهام این شرکت ها نیز بدون توجه به عملکرد مالی و گزارش های مطلوب منتشر شده از سوی این شرکت ها کاهش داشته است.