به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت های بانک آینده و ایران خودرو دیزل از روز سه شنبه به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی می شود.