به گزارش بورس ٢۴، بورس اوراق بهادار تهران اعلام داشت، این شرکت ها بازارگردانی خواهند شد.