در بین فولاد سازان فولاد فراب کویر یکی از بهترین گزارشات عملکردی ۶ ماهه را منتشر کرد؛ این عملکرد با عملکرد ماهانه مهر تکمیل شده و سبب اقبال خوبی به نماد این شرکت فولاد ساز شده است.

بورس۲۴ : در بین فولاد سازان فولاد فراب کویر یکی از بهترین گزارشات عملکردی 6 ماهه را منتشر کرد؛ این عملکرد با عملکرد ماهانه مهر تکمیل شده و سبب اقبال خوبی به نماد این شرکت فولاد ساز شده است.

سود خالص شرکت در 6 ماهه امسال به حدود 784 میلیارد تومان رسید؛ این سود رشد قابل توجه 265 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشت.

اما نکته جالبتر این که این سود حتی از کل سال 98 هم بیشتر بود؛ کل سود سال 98 شرکت 463 میلیارد بوده که این امر نشان از تحولات جدی در این شرکت دارد.

این صورت های مالی 6 ماهه عالی را گزارش عملکرد مهر ماه تکمیل کرد. شرکت در مهرماه با ثبت فروش بیش از 791 میلیاردی جمعا در 7 ماهه به فروش3697 میلیاردی رسیده است.

در حالی که متوسط فروش ماهانه 6 ماهه گذشته 484 میلیارد تومان بوده است؛ همچنین فروش 7 ماهه امسال رشد قابل توجه 58 درصدی به نسبت 7 ماهه مشابه سال قبل داشته است.

شرکت اعلام نموده در حال تکمیل زنجیره فولاد می باشد به همین دلیل در حال اجرای پروژه تولید شمش 800 هزار تنی می باشد.

همچنین انتقال پساب تصفیه خانه کاشان و تامین منابع آبی پایدار از دیگر طرح های توسعه ای مهم شرکت بوده که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

در حالی شرکت برای 6 ماهه اول سال به فروش 2965 میلیاردی رسیده است که برای 6 ماهه دوم سال به دلیل رشد نرخ محصولاتش پیشبینی فروش 4620 میلیارد تومانی را داشته و درمهر ماه به عنوان اولین ماه بیش از 791 میلیارد تومان را پوشش داده و به نظر می رسد تا پایان سال این پیشبینی باید تعدیل شده و شرکت با رشد فروش و رشد سود ناخالص و خالص همراه شود. به عبارتی در نیمه دوم سال هم شاهد صورت های مالی قابل توجهی در شرکت خواهیم بود.

به عبارتی شرکت برای امسال می تواند به سود محدوده 1800 الی 2000 میلیارد تومانی برسد که با توجه به ارزش بازار 14 هزار میلیاردی شرکت پی بر ای 7 گرفته و با توجه به طرح توسعه و وضعیت شرکت می توان گفت روند سهم صعودی شده و توان رشد تا قیمت های 1500 الی 1600 تومان را خواهد داشت که تشکیل صف خرید و رشد سهم و برگشت به سقف های قیمتی یک ماهه گذشته نشان می دهد سهم پتانسیل های بنیادی خوبی داشته و همواره مورد توجه بازار می باشد.