معاملات امروز نماد «ثنام» متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بین‌المللی نام‌آوران مهندسی، مورد تایید ناظر فرابورس ایران قرار نگرفت و بنا به اعلام فرابورس این نماد معاملاتی موجود در تابلو زرد بازار پایه تا پنجم آذرماه تعلیق شد.

بورس۲۴ : معاملات امروز نماد «ثنام» متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بین‌المللی نام‌آوران مهندسی، مورد تایید ناظر فرابورس ایران قرار نگرفت و بنا به اعلام فرابورس این نماد معاملاتی موجود در تابلو زرد بازار پایه تا پنجم آذرماه تعلیق شد.

سروش خواجه حق‌وردی مدیر نظارت بازار و بازرسی فرابورس ایران در این باره گفت : با توجه به ظن دستکاری قیمت ایجاد شده برای همکاران این شرکت، معاملات به استناد بند ۵ ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران مورد تایید قرار نگرفت و به منظور بررسی بیشتر، معاملات نماد «ثنام» متوقف شد.

او به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار سرمایه تاکید کرد : بر اساس دانش، تحلیل‌، گزارش‌های رسمی، ارزنده‌بودن و سودآوری شرکت‌ها اقدام به خریدوفروش کنند و سیگنال‌های غیر رسمی را مبنای معاملات خود قرار ندهند.

منبع : فرا رسانه