فولاد مبارکه تغییر و تحولات بنیادی را در ماه های اخیر داشته که می تواند زمینه ساز رشد قیمتی سهم پس از اصلاح اخیر باشد.

بورس۲۴ : فولاد مبارکه تغییر و تحولات بنیادی را در ماه های اخیر داشته که می تواند زمینه ساز رشد قیمتی سهم پس از اصلاح اخیر باشد.

سود خالص شرکت رشد 25 درصدی در 6 ماهه داشته و به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما در زمینه فروش، شرکت در 7 ماهه به درآمد بیش از 34 هزار میلیارد تومانی رسیده که این فروش با رشد قابل توجهی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

فروش شرکت جهش 45 درصدی داشته است.

در محصولات گرم طی بازه زمانی یک ساله شاهد رشد 90 درصدی و در محصولات سرد شاهد رشد 145 درصدی هستیم که این امر خود نشان از پتانسیل بالای فولاد مبارکه برای امسال دارد.

پتانسیل های بنیادی در سهم سبب شده پس از اصلاح کم کم اقبال به سهم بازگشته و انتظار داشت سهم در گام اول تا قیمت های 1500 و در گام بعدی تا قیمت های 1800 تومان صعود داشته باشد.