خرید و فروش ٨۶٠٠ واحد مسکونی در تهران طی یک ماه را برخی کارشناسان بازار مسکن به رونق تعبیر می کنند اما در داخل همین تعداد معاملات یک فاکتور وجود دارد که رکود واقعی از طریق آن قابل اندازه گیری است!

بورس۲۴ : خرید و فروش 8600 واحد مسکونی در تهران طی یک ماه را برخی کارشناسان بازار مسکن به رونق تعبیر می کنند اما در داخل همین تعداد معاملات یک فاکتور وجود دارد که رکود واقعی از طریق آن قابل اندازه گیری است!

ماه گذشته فقط 3200 آپارتمان تازه ساز در تهران فروش رفته است که بسیار کم و ناچیز برای معاملات نوساز به حساب می آید.

در حالت نرمال بازار مسکن معمولاً 10 هزار واحد مسکونی تازه ساز در تهران خرید و فروش می شود. از این منظر کاملا مشخص است که معاملات خرید و فروش واحد مسکونی نوساز در تهران در رکود سنگین قرار دارد.

از طرفی در سال 97 که شاید برخی افراد تصور کنند رکود در آن زمان خیلی بیشتر از الان بوده، میزان فروش واحدهای مسکونی تازه ساز در تهران بیش از 4 هزار واحد در ماه بود.

بنابراین عمق واقعی رکود مسکن در تهران به میزان 50 درصد برآورد می شود.

منظور از رکود 50 درصدی معاملات مسکن آن است که بازار با نصف ظرفیت خود در حال کار است!

اگر رشد قیمت مسکن متوقف شود، تعداد معاملات مسکن در تهران حداقل 2 برابر وضع موجود خواهد شد که سهم نوسازها در آن بالا خواهد بود.

در تهران ساختمان هایی وجود دارد که نوساز است و همه واحدها در آن خالی از سکنه. این واحدها قابلیت فروش دارد به شرطی که خریداران وارد بازار شوند.