گمانه زنی هایی که در خصوص افزایش نرخ تایر پیش آمده موجب شده تا در روزهای گذشته شاهد رشد تقاضا در نمادهای این صنعت باشیم. اما انجمن صنفی تایر تا کنون هر گونه ابلاغیه جدید در خصوص افزایش نرخ تایر را رد کرده است.