در چند روز اخیر شایعاتی مبنی بر دریافت افزایش نرخ بااهمیت در صنعت تایر شنیده شده که این امر اقبال حقیقی ها به سهام گروه لاستیک را به دنبال داشته و موجب ورود بخشی از نقدینگی سهامداران خرد به سهم های این صنعت شده است.