به گزارش بورس ٢۴، بازارگردانی نماد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ١٩ آبان آغاز شده است.