به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات اعلام نمود مرحله اول افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به ثبت رسیده است. لذا با توجه به مشارکت این شرکت در افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران میزان مالکیت این شرکت از ٢.٧ درصد به ١١.٧ درصد افزایش یافته است. مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران از ١٠.١۵۵.۵٢۵ میلیون ریال تا مبلغ ۵٢.٩١٣.۶۵۵ میلیون ریال می‌باشد که در صورت انجام، نتیجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد. محصول شرکت پتروشیمی گچساران، یک میلیون تن اتیلن در سال بوده که تاکنون ٧٣درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. بهره‌برداری تجاری این طرح ابتدای سال ١۴٠١ بوده و برای تکمیل این طرح ٢٧٠ میلیون دلار و ١٧.٠٠٠ میلیارد ریال منابع مورد نیاز است.