روز گذشته به محض افزایش ١٢٠٠ تومانی نرخ دلار در بازار ارز، شایعه سازان در بازار مسکن شروع به سم پاشی کردند تا رخدادهای روزهای شنبه و یک شنبه در این بازار را تحت الشعاع قرار دهند!

بورس۲۴ : روز گذشته به محض افزایش 1200 تومانی نرخ دلار در بازار ارز، شایعه سازان در بازار مسکن شروع به سم پاشی کردند تا رخدادهای روزهای شنبه و یک شنبه در این بازار را تحت الشعاع قرار دهند!

شنبه و یک شنبه گذشته پس لرزه های بازار ارز و سکه دامن بازار مسکن را هم گرفت و فروشنده ها در قیمت هایی که پیش تر به بنگاهی ها اعلام کرده بودند تجدیدنظر کردند.

قیمت ها در مناطقی از شهر تهران بین 15 تا 30 درصد افزایش پیدا کرد. البته این قیمت ها همان نرخ هایی است که فروشنده ها برای ملک خود تعیین می کنند. هنوز هیچ کس از ارقامی که در چند روز گذشته در مبایعه نامه ها نوشته شده ندارد.

اما با این حال به محض تغییر جهت بازار دلار در روز گذشته عواملی که به دنبال بالا ماندن قیمت مسکن هستند شروع کردند به جوسازی علیه واقعیت بازار مسکن.

اما طولی نکشید که بانک مرکزی درباره آینده بازار دلار بیانیه داد.

قسمت مهم این بیانیه می گوید: نرخ های ارز در بازار، نرخ های مطابق با بنیادهای اقتصاد نیست و ریزش حدود ۲۵ درصدی نرخ ارز طی یک هفته در بازار بهترین دلیل برای اثبات تاثیرگذاری کاهش ریسک های غیراقتصادی بر روی کاهش قیمت بازار به سمت نرخ تعادلی پایین تر است. بر این اساس، بانک مرکزی همزمان با روند کاهش ریسک های غیراقتصادی، با قدرت و توان بیشتری قیمت بازار را به سمت نرخ های پایین تر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است هدایت می کند.

کارشناسان بازار مسکن با تکیه بر این بیانیه امیدوارند روند کاهشی شروع شده در بازار مسکن با تبعیت از نرخ دلار و قیمت سکه ادامه پیدا کند.