رشد سود و درآمد توامان، در کنار عدم تاثیر پذیری از ریسک های سیاسی در همراه اول سبب شده تا این روزها بازار نیم نگاهی هم به این سهم بنیادی داشته باشد.

بورس۲۴ : رشد سود و درآمد توامان، در کنار عدم تاثیر پذیری از ریسک های سیاسی در همراه اول سبب شده تا این روزها بازار نیم نگاهی هم به این سهم بنیادی داشته باشد.

سهمی که با رشد 8 درصدی سود خالص در 6 ماهه همراه شده و توانسته به ازای هر سهم بیش از 98 تومان سود بسازد.

امسال به نظر می رسد رنج سود 220 الی 240 تومانی را بتوان برای این غول مخابراتی انتظار داشت.

طی دوره یکساله شرکت با رشد 34 درصدی درآمد ها همراه شده و این امر نشان می دهد شرکت ریسک های افت درامدی ندارد.

پتانسیل های مهم سهم در شرکت های زیر مجموعه نهفته است؛ همراه اول مالک سرمایه گذاری نوردنا می باشد که سود خالص این شرکت 427 درصد رشد داشته و شرکتی با مازاد پرتفوی بالای 3000 میلیارد تومان می باشد.

 

همچنین سهم اصلاح قیمتی بالایی داشته و در لحظه استعداد جمع آوری صف فروش و برگشت روند به خصوص با توجه به قرار گیری در دسته بندی سهام ریالی را دارا می باشد.