دولت مقدمات راه اندازی بازار خریدهای اعتباری مصالح ساختمانی را برای کمک به پایین آمدن هزینه تولید و ساخت مسکن فراهم کرد.

بورس۲۴ : دولت مقدمات راه اندازی بازار خریدهای اعتباری مصالح ساختمانی را برای کمک به پایین آمدن هزینه تولید و ساخت مسکن فراهم کرد.

با نظر مساعد دولت و مطابق اعلام معاون اول رئیس جمهور، قرار است برای خرید نسیه مصالح ساختمانی توسط تولیدکنندگان مسکن، بازار سرمایه این امکان را با انتشار اوراق خرید دین فراهم بیاورد.

اوراق خرید دین بواسطه فروش اعتباری مصالح توسط کارخانه های تولیدی به سازندگان مسکن، در بازار سرمایه منتشر می شود تا با پول حاصل از فروش اوراق، طلب تولیدکننده مصالح ساختمانی از سازنده، تسویه شود. خریداران اوراق در بازار سرمایه در زمان سررسید اوراق، اصل پول (سرمایه) خود را با تسویه حساب سازندگان مسکن (بعد از یکسال)، دریافت می کنند. سود خریداران اوراق نیز بواسطه تنزیل صورت گرفته طلب تولیدکننده، بدست می آید. در واقع تولیدکننده مصالح ساختمانی که در ابتدا با سازنده مسکن توافق کرده بود، مصالح ساختمانی بدهد و بهای آن را یکسال بعد از او دریافت کند، حاضر می شود با 20 درصد کمتر، زودتر از یکسال، پول خود را از طریق خریداران اوراق دریافت کند. این مابه التفاوت 20 درصدی، به عنوان سود خریداران اوراق، به آنها پرداخت می شود.

سازندگان مسکن در سال جاری با رشد 70 درصدی قیمت مصالح ساختمانی روبرو شدند که این میزان رشد در 10 سال اخیر در این بازار بی سابقه بود.

الان اگر برای ساخت مسکن، مصالح ساختمانی به شکل اعتباری و غیرنقدی در اختیار سازندگان قرار بگیرد این بازار رونق خواهد گرفت.

قرار است خرید اعتباری مصالح ساختمانی نه فقط در تهران که در کل شهرهای کشور اجرایی شود.

گفته می شود شرکت های تولید مصالح ساختمانی پرمصرف از این طرح استقبال خواهند کرد چون رکود ساخت و ساز سال های اخیر فروش آنها را به شدت کاهش داده و الان منتظر راهی برای از سرگیری تولید و فروش هستند.