شاخص بانک مرکزی می گوید اجاره بهای مسکن در شهر تهران مطیع سقف ستاد ملی مقابله با کرونا شده است.

بورس۲۴ : شاخص بانک مرکزی می گوید اجاره بهای مسکن در شهر تهران مطیع سقف ستاد ملی مقابله با کرونا شده است.

ستاد ملی مقابله با کرونا اوایل تابستان مصوب کرد تا اطلاع ثانوی میزان رشد مجاز اجاره بها در اجاره نامه هایی که در بنگاه های معاملات ملکی منعقد می شود در تهران 25 درصد و در دیگر شهرها بین 15 تا 20 درصد باید باشد.

آن زمان یعنی ابتدای تابستان میزان رشد اجاره بها در اجاره نامه های سال 99 نسبت به سال 98 حدود 30 درصد بود اما امروز این نرخ به 26 درصد فروکش کرده است.

بانک مرکزی اعلام کرد متوسط اجاره بهای خانه و آپارتمان در تهران در مهر ماه 26 درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش پیدا کرد. این عدد فشار اجاره بها بر روی مستاجرها را کمتر از فشار قیمت مسکن بر روی خانه اولی ها توصیف می کند. در همان ماه مهر متوسط قیمت مسکن در تهران 102 درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش پیدا کرد.

پیش بینی می شود در تهران میزان رشد اجاره بها از عدد 26 تا 27 درصد در ماه های آینده بیشتر نشود.

الان صاحب خانه ها عایدی ای که از اجاره داری دریافت می کنند حدود 3 تا 4 درصد است. این بازدهی در بازار اجاره کمترین بازدهی ممکن در یک بازار است. البته در کنار بازدهی اجاره داری، صاحب خانه ها از بازدهی رشد سالانه قیمت خانه هم نفع می برند.

طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا، مصوبه رشد مجاز اجاره بها حتی در ماه های بعد از مهار کامل کرونا در بازار مسکن لازم الاجراست مگر آنکه وزیر راه و شهرسازی دستور لغو آن را صادر کند.