حدود ٩٠ درصد مشکلات روغن مایع حل شده و تنها مشکلی که فعلا وجود دارد در خصوص روغن جامد حلب ۴.۵ کیلو و ۵ کیلوست که با پیگیری هایی که انجام دادیم در صددیم تا با اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی این مشکل نیز مرتفع شود.

بورس۲۴ : امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران بیش از یک هفته قبل در مصاحبه با خبرنگار بورس۲۴ اعلام کرده بود که مشکلاتی که در خصوص تامین ارز روغن خام وجود داشت در پی جلساتی که با بانک مرکزی و وزارت صمت برگزار شد، برطرف گردید. او همچنین درباره کمبود روغن مصرفی خانوار در بازار گفته بود که شرکت بازرگانی دولتی 70 هزار تن روغن را در اختیار کارخانجات قرار داده تا آرامش دوباره به بازار بازگردد. اما بررسی های میدانی نشان می دهد که مردم همچنان در تهیه روغن با مشکل مواجه هستند. مراجعه به فروشگاه های مواد غذایی نشان می دهد که روغن خوراکی مثل گذشته به وفور یافت نمی شود.

فروش روغن دو برابر شده است

بر همین اساس خبرنگار بورس۲۴ مجددا با امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران تماس گرفت و علت این موضوع را پرسید. او در پاسخ گفت: بر اساس گزارش هایی که به دست ما رسیده در حال حاضر هیچگونه مشکلی در بحث خانوار وجود ندارد.

وی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد که ظرف 15 روز گذشته فروش روغن در فروشگاه های زنجیره ای در قیاس با 15 روز مشابه تمام زمانهای گذشته، 2 برابر شده است. حال اگر روغن در فروشگاه ها موجود نیست به دلیل تقاضاهای کاذبی است که در بازار وجود دارد و از طرفی مقصر فروشگاه ها هستند.

او بیان داشت: بر اساس پیگیری هایی که ما انجام دادیم و آمارهایی که به دست آوردیم حدود 90 درصد مشکلات روغن مایع حل شده و تنها مشکلی که فعلا وجود دارد در خصوص روغن جامد حلب 4.5 کیلو و 5 کیلوست که با پیگیری هایی که انجام دادیم در صددیم تا با اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی این مشکل نیز مرتفع شود.

بیرشک در پایان اعلام کرد: ما روزانه 2 هزار تن روغن مایع در سراسر کشور و صرفا از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع می کنیم. اخیرا فقط استانهای مرزی کشور مشکلاتی برای دسترسی به روغن داشتند که از شنبه 17 آبان ماه ظرفیت توزیع این مناطق را نیز به 1،5 برابر افزایش دادیم.