به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران از شرکت در مزایده انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی در معادن مس کلوت، کلاته مهران، چاه فراق و چشمه شیرین استان سمنان خبر داد.