به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت مبین وان کیش در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٢٩۶ ریال سود محقق کرد. اوان در مدت مشابه سال قبل ٢٠٠ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ۴٨ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٣٩٩ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.