سرمایه گذاری خوارزمی با صورت های مالی اخیر خود جهش سود سازی را به نمایش گذاشت؛ سود سازی که انتظار می رود تاثیرات بسزایی بر روند این سهم بانکی داشته باشد.

بورس۲۴ : سرمایه گذاری خوارزمی با صورت های مالی اخیر خود جهش سود سازی را به نمایش گذاشت؛ سود سازی که انتظار می رود تاثیرات بسزایی بر روند این سهم بانکی داشته باشد.

این سهم سرمایه گذاری به دلیل جهش 2335 درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها با رشد سنگین 911 درصدی سود خالص همراه و در عملکرد 3 ماهه به سود 887 ریالی رسیده است.

حتی در بازار منفی روند شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها در این سهم ادامه داشته و در مهر ماه نیز سودی نزدیک 25 میلیارد تومان شناسایی شده است.

عمده دلیل شناسایی این سود سنگین ناشی از واگذاری سهام دو شرکت پارس آریان و فناوری اطلاعات خوارزمی بوده است.

بدین ترتیب با واگذاری شرکت های فوق سرمایه گذاری خوارزمی هم موفق به شناسایی سود سنگینی شده هم هزینه های مالی ناشی از خرید نیروگاه منتظر قائم را مستهلک نموده است.

حال شرکت طی 1 ماهه گذشته بازدهی منفی چندانی نداشته و با این عملکرد عالی که داشته به نظر می رسد با رسیدن سود شرکت به بالای 100 تومان به ازای هر سهم، قیمت خرید سهم جذاب و شاهد برچیده شدن صف فروش و تغییر روند در سهم باشیم.