به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان اعلام نمود در نظر دارد نه باب از املاک خود واقع در جزیره قشم و دو باب در شهر تهران را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.