در روزهای گذشته اخباری مبتنی بر ایجاد تغییر در نحوه قیمت گذاری تایر منتشر شد. این خبرها حاکی از آن است که با تصویب کارگروه ستاد تنظیم بازار تایرهای رادیال تولید داخل از قیمت گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان معاف شدند و از این پس انجمن صنفی صنعت تایر تعیین کننده نرخ تایرهای رادیال خواهد بود که پس از تائید سازمان حمایت قیمت نهایی توسط فروش در بازار اعلام خواهد شد.