جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص جلسه امروز رئیس سازمان بورس و حقوقی های بازار با نائب رئیس مجلس به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: طی جلسه امروز، قوه قضاییه و مجلس در جریان آخرین وضعیت کارها قرار گرفتند...

بورس۲۴ : جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص جلسه امروز رئیس سازمان بورس و حقوقی های بازار با نائب رئیس مجلس به خبرنگار بورس۲۴ گفت: طی جلسه امروز، قوه قضاییه و مجلس در جریان آخرین وضعیت کارها قرار گرفتند.

اهم سخنان جمالی بدین شرح است:

در این جلسه ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از برنامه های سازمان، برای نظارت بیشتر و برخورد با تخلفات احتمالی در حوزه بازار گردانی تاکید شد

همچنین تاکید شد، بر لزوم اجرای دقیق مصوبات شورای عالی بورس در زمینه بازار گردانی؛ و اعلام آمادگی برای ضمانت اجرای قانونی آن

طی روزهایی گذشته هم، معاونت حقوقی سازمان پس از بررسی ۱۰ پرونده، ۳۹ مدیر را جریمه نقدی و سلب صلاحیت از مدیریت در بازار سرمایه کرده است، که نشان می دهد این موضوع تا چه میزان حائز اهمیت است.