قیمت اوراق مسکن در مقایسه با پارسال دو برابر شده است اما هنوز به مرز روانی نگران کننده نرسیده است.

بورس۲۴ : قیمت اوراق مسکن در مقایسه با پارسال دو برابر شده است اما هنوز به مرز روانی نگران کننده نرسیده است.

قیمت اوراق در هفته های اخیر در کانال 80 هزار تومان نوسان کرد و برای برخی روزها وارد کانال 90 هزار تومان شد اما هنوز به 100 هزار تومان نرسیده است.

100 هزار تومان برای هر فقره اوراق وام خرید مسکن مرز روانی نگران کننده به حساب می آید یعنی اگر قیمت اوراق به این عدد برسد عده ای که قصد قطعی برای خرید خانه دارند به سمت خرید پیش پیش اوراق هجوم می آورند و کار قیمت از این هم بدتر می شود.

پارسال قیمت اوراق مسکن حدود 40 تا 50 هزار تومان در عمده ماه ها بود. اما چرا دو برابر شده است؟

اثرپذیری اوراق مسکن از شاخص در بازار سهام مهمترین علت این رشد است ضمن آنکه عرضه اوراق نیز در ماه های اخیر کم شد.

اما آیا اوراق 100 هزار تومانی می شود؟

پاسخ مشروط است. اگر قیمت مسکن به ثبات برسد و شرایط برای خرید مسکن برای دهک های متوسط فراهم شود تقاضا برای اوراق وام مسکن بالا می رود و احتمال افزایش اوراق زیاد است.