سهم واحدهای مسکونی نوساز از معاملات خرید مسکن در تهران مدام رو به کاهش است.

بورس۲۴ : سهم واحدهای مسکونی نوساز از معاملات خرید مسکن در تهران مدام رو به کاهش است.

این سهم در سال های 95 و 96 بیش از 52 تا 53 درصد بود اما الان به 37 درصد سقوط کرده است.

مشاوران املاک در مناطقی از شهر تهران از نبود واحد نوساز و کلیدنخورده برای فروش می گویند. این نبود نوساز در شرایطی که قیمت ها رو به افزایش است باورکردنی نیست. اما وقتی مشخص شود آپارتمانی برای فروش در دست سازنده ها وجود ندارد وضعیت تحلیل فرق می کند.

سازنده ها بعد از چند سال رکود تولید مسکن در شهر تهران الان قادر به فروش نیستند چون آپارتمان ندارند.

ساخت و سازهای نیمه کاره ای هم که در شهر دیده می شود بخاطر گرانی مصالح ساختمانی با نبود تجهیزات برای تکمیل روبرو شده است.

این وضعیت سبب رشد سهم واحدهای سالخورده در معاملات خرید و فروش خانه شده است.

در زیر سهم گروه های سنی آپارتمان از معاملات مسکن در پاییز آورده شده است:

سن بنا

تعداد معاملات خرید- فقره

سهم از کل بازار معاملات- درصد

تا 5 سال

3205

37

6 تا 10 سال

1571

18.2

11 تا 15 سال

1129

13

16 تا 20 سال

1642

19

بیش از 20 سال

1109

12.8