به گزارش بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با نماد « بوعلی» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.