به گزارش بورس ٢۴، نماد «مفاخر» از روز دوشنبه ١٢ آبان به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی خواهد شد.