بورس ٢۴: بنا بر اعلام مرکز آمار شاخص قیمت نهاده های تولید مسکن در تابستان امسال نسبت به بهار با رشد ۳۰ درصدی روبرو شد. شاخص در مقایسه با سال گذشته نیز رشد ۷۰ درصدی از خود نشان می دهد...

بورس۲۴ : بنا بر اعلام مرکز آمار شاخص قیمت نهاده های تولید مسکن در تابستان امسال نسبت به بهار با رشد ۳۰ درصدی روبرو شد.

شاخص در مقایسه با سال گذشته نیز رشد ۷۰ درصدی از خود نشان می دهد.

در بین اقلام مصالح ساختمانی، بیشترین رشد فصلی قیمت مربوط به گروه آهن آلات و پروفیل و درب و پنجره است که ۶۴ درصد در تابستان نسبت به بهار افزایش یافته است.
کمترین افزایش قیمت نیز به گچ اختصاص دارد با رشد ۱۳ درصدی.

تغییرات قیمت مصالح ساختمانی در تابستان شدیدتر از سال قبل گزارش شده است. سال گذشته در مجموع سال قیمت مصالح ساختمانی حداکثر ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.